ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมใดมากที่สุด
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
ดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง
การเล่นกีฬา
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว
การใช้คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
ข้อสอบ LAS
ข้อสอบ O-NET ปี 2553 ป.6
ข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ข้อสอบ Pre O-NET
ข้อสอบคิดคล่องสมองไว ปี 2555
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/02/2012
ปรับปรุง 07/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 722384
Page Views 848488
เทียบเวลามาตรฐาน
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาชุมชน
( จำนวน 2 รูป / ดู 118 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 10 รูป / ดู 78 ครั้ง )
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu speech 2013)
( จำนวน 0 รูป / ดู 180 ครั้ง )
กิจกรรมประจำวันหน้าเสาธง
( จำนวน 22 รูป / ดู 217 ครั้ง )
รพ.ด่านขุนทดตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 99 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 6 รูป / ดู 151 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 5 รูป / ดู 4316 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 5 รูป / ดู 2006 ครั้ง )
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2556
( จำนวน 14 รูป / ดู 2498 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 15 รูป / ดู 2218 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 12 รูป / ดู 1965 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 15 รูป / ดู 2383 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 13 รูป / ดู 2371 ครั้ง )
พระธรรมฑูตสายที่ ๒ แสดงธรรม
( จำนวน 10 รูป / ดู 1921 ครั้ง )
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชาโลก" ปี 2556
( จำนวน 10 รูป / ดู 1869 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
( จำนวน 25 รูป / ดู 2608 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : เว็บโรงเรียน